Pokud je tato stránka uvedena bez çeské diakritiky. (bez háçkľ a çárek), pęed çtením dalĘích stránek si prosím vyberte kódování çeĘtiny.

ASCII | Latin-2 | WIN | IBM 852 | MAC | Latin-1 | Kam (KEYBCS2) | Koi-8

Pro kontrolu: PęíliĘ Ĺlučouçkś pes úpłl âábelské ódy.


Zamłstnání v oborech RADIOTECHNIKA a MIKROVLNY

v Çechách a blízkém okolí

Na této stránce budou nabízena pracovní místa - nebo naopak pracovníci, kteęí práci hledají.
UĹ jste byli na
 • stránce çeské radioelektroniky a mikrovln?

  Nabídka zamłstnání v tuzemsku

  Zamłstnavatel místo a poĹadavky na pracovníka Kontakt
  SATTURN HoleĘov Hledáme nové spolupracovníky do vśvoje prvkľ TKR. PoĹadujeme znalost angliçtiny (nłmçiny), ochotu absolvovat zahraniçní stáĹ, zájem o obor, schopnost tśmové práce. Nabízíme profesní rľst, finançní ohodnocení odpovídající podanśm vśkonľm. Uvítáme ×P skupiny B, praktické zkuĘenosti s vf. technikou (i amatérské). p. Turna, 0603 453741
  SPOJPROJEKT a.s. Pęijme projektanty - zejména elektro. MoĹnost práce i na çásteçnś úvazek, vhodné i jako brigáda pro studenty. Ing. KokeĘ
  Zastoupení Hewlett-Packard Hledá pracovníka (popę. i studenta vyĘĘího roçníku) se znalostí vf. techniky. Doc. Mazánek, tel 02-24352282
  Do této tabulky rádi (a zatím zdarma) pęidáme i VaĘi nabídku. V pęípadł zájmu kontaktujte ZbyĄka Ťkvora  Nabídka zamłstnání v blízkém zahraniçí

  místo a poĹadavky na pracovníka Kontakt
  zamłstnání v Nłmecku Zbynłk Ťkvor
  Do této tabulky rádi (a zatím zdarma) pęidáme i VaĘi nabídku. V pęípadł zájmu kontaktujte ZbyĄka Ťkvora  Práci hledají

  Popis hledané práce
  a region
  praxe a dovednostiKontakt
  Do této tabulky rádi a zdarma pęidáme i VaĘi nabídku. V pęípadł zájmu kontaktujte ZbyĄka Ťkvora
  Comstruction.gif
  Tato stránka je a bude ve vśstavbł, neboč je obrazem rozvíjejícího se odvłtví ...


  Poslední revize textu probłhla 28. 07. 2000.

  Stránka byla vytvoęena ZbyĄkem Ťkvorem