Pokud je tato str nka uvedena bez ‡esk‚ diakritiky. (bez h ‡k– a ‡ rek), pros¡m, vyberte si k¢dov n¡ ‡e¨tiny.

ASCII | Latin-2 | WIN | IBM 852 | MAC | Latin-1 | Kam (KEYBCS2) | Koi-8

Pro kontrolu diakritiky: P©¡li¨ ‘luŸou‡k˜ k–¤ £pˆl ƒ belsk‚ ¢dy.


Errata ke skriptu

Na t‚to str nce budou zve©ej¤ov ny opravy chyb, kter‚ tiska©sk˜ ¨otek vnutil do skripta CAD pro vf. techniku. V t‚to chv¡li vy¨el dotisk, ve kter‚m jsem v¨echny zn m‚ chyby opravil.

Pokud naleznete chybu, oznamte mi to pros¡m e-mailem. D¡ky.

Dodatky ke skriptu


U‘ jste byli na

  • str nce ‡esk‚ radioelektroniky a mikrovln?


    Posledn¡ revize textu probˆhla 6. 11. 1999.
    Str nka byla vytvo©ena Zby¤kem ›kvorem